Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 512

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 514

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php:512) in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/templates/ja_purity/ja_templatetools.php on line 44
031 ส้มแขก

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 512

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 514

031 ส้มแขก

อีเมล พิมพ์ PDF

1.1 ประวัติความเป็นมา
บ้านร่อน เป็นชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรบ้านร่อน มีสมาชิกเริ่มแรก 22 คน ใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลธีบ้านร่อน” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2538 รวมกลุ่มกันทำขนมออกจำหน่าย เช่น ขนมดอกจอก ขนมเจาะหู ขนมถั่วแผ่น และขนมพื้นเมืองต่างๆ การดำเนินกิจการไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้กลุ่มต้องสลายตัว ต่อมาเกษตรอำเภอในสมัยนั้นเห็นว่า บ้านร่อนมีส้มแขกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส้มแขกเป็นพืชที่ชอบขึ้นในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก โดยเฉพาะในแถบพื้นที่ราบทั่วประเทศไทย ผลของส้มแขกมีลักษณะกลมค่อนข้างแบน สีเหลืองสด เมื่อแก่จัดมีรสเปรี้ยว ผลสุกนิยมนำมาปรุงอาหารให้เกิดรสเปรี้ยว ใส่ในแกงส้ม ต้มยำ แกงกะทิหรืออาหารประเภทต้มต่าง ๆ เกษตรกรปลูกไว้ในสวนหลังบ้านแทบทุกครัวเรือน จึงส่งเสริมให้มีการปลูกส้มแขก มีการแปรรูปส้มแขก ในปี 2550 ได้ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนำผลส้มแขกมาแปรรูป โดยมีนางประทุมทิพย์ ขวัญดี เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกเริ่มแรก 12 คน รวมลงหุ้นคนละ 200 บาท เป็นเงินทุนก้อนแรก “ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตส้มแขกแปรรูป” ได้คิดค้นสูตรการแปรรูปลองผิดลองถูกจนได้สูตรที่มีรสชาติกลมกล่อมเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ในปี 2551 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และได้ตั้งชื่อกลุ่มการแปรรูปส้มแขกเป็น “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา” ปัจจุบันมีสมาชิก 37 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 8 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 184,274 บาท

1.2     อัตลักษณ์/ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

รสชาติอร่อย กลมกล่อม 3 รส (หวานนำ เปรียว เค็ม) ไม่มีสารเคมีใช้เนื้อผลส้มแขก 100 % ใช้ไฟปานกลาง กวนส่วนผสมส้มแขกกวน 3 รส มีความเหนียวนุ่ม ยังคงกลิ่นของส้มแขก มีส่วนประกอบของ ไฮดรอกซ์ซีตริก แอซิค (HCA) ช่วยลดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมาย อย. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการแปรรูปส้มแขก

1.3     มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับการคัดสรร OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2553

โล่ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการแปรรูปส้มแขก ปี 2545

ได้รับเครื่องหมาย อย.ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

มาตรฐานที่ได้รับ


1.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน

จากผู้คนในชุมชนในหมู่บ้าน มีความเป็นอยู่เปรียบเสมือนญาติพี่น้องกัน มีความรักสามัคคีช่วยเหลือดูแลซึ่งกันลันแสมาชิกกลุ่มส้มแขก แรงงานในการผลิตเป็นผู้คนในหมู่บ้านทั้งหมด วัตถุดิบ (ผลส้มแขก) ทางกลุ่มจัดหาซื้อจากเกษตรกรในหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ วัตถุดิบผลส้มแขกเป็นผลส้มแขกดิบ(สด)และผลส้มแขกตากแห้ง มีศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มเป็นศูนย์ให้ความรู้กับผู้คนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนบุคลากรจากภายนอก จากหน่วยงานทั่วๆไป เป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน

กระบวนการผลิต

2.1     วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบ

 • ผลส้มแขกแห้งบดละเอียด
 • น้ำตาลทราย
 • เกลือ
 • พริกป่น

อุปกรณ์

 • กะละมัง
 • ตะกร้าพลาสติก
 • ถาด
 • เครื่องบดเนื้อผลส้มแขก
 • เครื่องกวนเนื้อผลส้มแขกไฟฟ้า/แก๊ส
 • เครื่องซีนถุง (เครื่องบรรจุหีบห่อ)
 • ถุง
 • คีบคีบน้ำแข็ง
 • กระดาษแก้วห่อส้มแขกกวน
 • กล่องบรรจุภัณฑ์
  วัตถุดิบ

2.2    ขั้นตอนการผลิต

นำผลส้มแขกดิบ(สด)ล้างน้าให้สะอาด พักไว้ในตะกร้าให้สะเด็ดน้ำ นำไปตากแดดประมาณ 4- 5 วัน หรือจนแห้งได้ที่ใส่ถุงเก็บไว้ จากนั้นนำออกมาดำเนินการในขั้นต่อไป ประมาณวันละ 10 กิโลกรัม โดยน้ำมาล้างให้สะอาดอีกครั้ง พักไว้ให้สะเด็ดน้ำ เอาเข้าเครื่องบด บดจนละเอียด(ส่วนผสมประกอบด้วย เนื้อส้มแขกบดละเอียดน้ำตาลทราย เกลือ พริกป่น ในอัตราส่วน 70 % / 20 % / 5 % / 5 %) กวนจนได้ตามความต้องการ(ใช้ไฟปานกลาง) เหนียว แห้งไม่ติดมือ นำมาปั้นตามรูปทรงที่ต้องการ ก่อนห่อกระดาษแก้ว นำมาคลุกน้ำตาลทรายอีกครั้ง เมื่อห่อกระดาษแก้วเรียบร้อยแล้วชั่งให้ได้ 100 กรัม บรรจุถุง (มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 100 กรัม/ถุง)

บดส้มแขกให้ละเอียด

2.3    เทคนิคและเคล็ดลับในการผลิต

คัดผลส้มแขกที่แก่จัดมีความเปรี้ยวพอดี ไม่เปรี้ยวจัดจนเกินไป
นำเข้าเครื่องบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
นำเนื้อผลส้มแขกที่บดละเอียดผสมกับส่วนผสมในอัตราส่วน ส้มแขก 70 น้ำตาลทราย 20 % เกลือ 5 % พริกป่น 5 % กวนด้วยไฟปานกลาง ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือจนเหนียวแห้งไม่ติดมือ

ส้มแขกแก่จัด

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

3.1    กลุ่มผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา

สถานที่ผลิต : บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รหัส 96130

โทรศัพท์ : 08 – 9468 – 7682

สถานที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รหัส 96130

โทรศัพท์ : 08 – 9468 – 7682

การบริหารจัดการกลุ่ม : มีคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้บริหารงาน

คณะกรรมการบริหาร :    นางประทุมทิพย์ ขวัญดี ประธาน

นางคลิ้ง เสาร์ไชย รองประธาน

นางดำ อ่องบุญ เหรัญญิก

นางแก้ว มีจันทร์ ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด : นางพุ่ม สุขสบาย

นางบัวขาว สุขสบาย

ฝ่ายวัตถุดิบ :      นางบรรจบ มีจันทร์

นางกมล เพ็ชรมณี

สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อน 37 คน

เส้นทางคมนาคม

รถยนต์ จากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เส้นทางถนนพิชิตบำรุง ถนนระแงะมรรคา ถึงเส้นทางเข้าที่ตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ระยะทาง 14.5 กิโลเมตร จากเส้นทางเข้าที่ตั้งกลุ่ม ระยะทาง 500 เมตร

จากที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เส้นทางถนนระแงะมรรคา ถึงทางเข้าที่ตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ระยะทาง 1 กิโลเมตร จากเส้นทางเข้าที่ตั้งกลุ่ม ระยะทาง 500 เมตร

จากสถานีรถไฟตันหยงมัส เส้นทางถนนระแงะมรรคา ถึงทางเข้าที่ตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จากเส้นทางเข้าที่ตั้งกลุ่ม ระยะทาง 500 เมตร

3.2     แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

ปัจจุบันกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางบ้านยี่งอเป็นที่รู้จักด้วยคุณภาพและสีสันที่สวยงาม มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่ร้านค้าในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงนำไปจำหน่ายในงานมหกรรมต่างๆ หรืองานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และส่งจำหน่ายต่างประเทศ คือประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

กลุ่มนำออกจำหน่าย จำหน่ายในงานต่างๆ นำแสดงและจำหน่าย
Share
 

Welcome to Ja Larix

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer orci sed neque accumsan In. Interdum interdum Phasellus pede Nunc Suspendisse consequat fringilla eget eget Nulla.

Lobortis tellus leo netus elit mattis suscipit

Demo